Privacy

Privacyverklaring PCPM

PCPM richt zich met haar dienstverlening primair op de zakelijke markt. Omdat het niet altijd te voorkomen is dat zakelijke gegevens terug te leiden zijn naar individuele personen, heeft PCPM een privacyverklaring opgesteld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PCPM verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam contactpersonen
 • Bedrijfsnaam
 • KvK gegevens en BTW gegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bancaire gegevens

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens andere dan hiervoor genoemde gegevens te verzamelen. Gegevens die wij verzamelen heeft u via de mail of andere correspondentie aangeleverd. Via de website worden geen gegevens verzameld.

Waarom we gegevens nodig hebben

PCPM verwerkt uw (persoons)gegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het afhandelen van uw facturen
 • Het verzenden van offertes
 • Promotionele activiteiten
 • U te kunnen mailen en/of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten voor u uit te kunnen voeren

Hoe lang we gegevens bewaren

PCPM zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of wettelijk is voorgeschreven. Wij bewaren uw persoonsgegevens in een archief voor historische doeleinden.  

Delen met anderen

PCPM verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bijvoorbeeld de boekhouding, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PCPM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

PCPM gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, voor zover daar geen wettelijke beperkingen aan verbonden zijn. Dit kan u zelf doen via het indien van een gespecificeerd verzoek per mail, of per brief. Om uw identiteit te kunnen verifiëren kunnen wij om aanvullende informatie vragen. PCPM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

PCPM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

© PCPM 2013